Βιομηχανικά
pdf
Βιομηχανικά
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!
EfG Existenzmakler - Βιομηχανικά διαθέσιμες
EfG Existenzmakler - Βιομηχανικά διαθέσιμες
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Πράκτορας
EfG Existenzmakler
Zug - Zug
Όνομα
Kathrin Thieme 
Πόλη
Zug 
Χώρα
Switzerland 
Τηλέφωνο
0041-41-5004253 
Τηλέφωνο 2
0041-41-5004253 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά Γαλλικά Πορτογαλικά Ιταλικά Ρώσικα

Αγγλικά Αγγλικά
Germany Investment wind farm on the grid 10.5% return - wind turbine - renewable energy plant, for sale. Further details on request and upon presentation of a proof of capital.

Γερμανικά Γερμανικά
Nord Deutschland Kapitalanlage Kauf Windpark am Netz 10,5 % Rendite - Windfarm - Windkraftanlage - Erneuerbare Energieanlage Top Windpark am Netz zu verkaufen. Weitere Details auf Anfrage und nach Vorlage eines Kapitalnachweises.

Ισπανικά Ισπανικά
Alemania Inversión en un parque eólico en la red. Rendimiento del 10,5% - aerogenerador - planta de energía renovable, para la venta. Más detalles a petición y previa presentación de una prueba de capital.

Γαλλικά Γαλλικά
Allemagne Investissement parc éolien sur le réseau 10,5% de retour - éolienne - centrale d'énergie renouvelable, à la vente. Plus de détails sur demande et sur présentation d'une preuve de capital.

Πορτογαλικά Πορτογαλικά
Alemanha Parque eólico de investimento na rede 10,5% de retorno - turbina eólica - usina de energia renovável, para venda. Mais detalhes a pedido e mediante apresentação de comprovativo de capital.

Ιταλικά Ιταλικά
Germania - Investimenti di capitale - Parco eolico sulla rete resa 10,5% - Turbina eolica - Impianto di energia rinnovabile, in vendita. Ulteriori dettagli su richiesta e dietro presentazione di una prova di capitale.

Ρώσικα Ρώσικα
Германия - Капитальные вложения - Ветровая электростанция на сетке 10,5% урожая - Ветровая турбина - Завод возобновляемых источников энергии, для продажи. Дополнительная информация по запросу и при предъявлении доказательства капитала.
Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.