Industrial
pdf
Industrial
Bilder
Klicka på bilderna!
EfG Existenzmakler - Industrial present
EfG Existenzmakler - Industrial present
Adressprovidern
Mäklare
EfG Existenzmakler
Zug - Zug
Namn
Kathrin Thieme 
Plats
Zug 
Land
Switzerland 
Telefon
0041-41-5004253 
Phone 2
0041-41-5004253 
E-post till
E-post till Säljare
Vänligen fyll i dessa fält
Din E-Mail
Namn
Telefonen
Dina frågor
Säkerhetskod

Klicka på bilden för att uppdatera
Koden från bilden - precis
Skicka en kopia till mig?
Skicka in
Beskrivning Engelska Tyska Spanska Franska Portugisiska Italienska Ryska

Engelska Engelska
Germany Investment: solar roof system 506 kWp, project - buy photovoltaic system, for sale Purchase price including lease payment! Specific yield 863 kWh Plant output 437,703 kWh p.a. Feed-in tariff 10.97 cents Annual income 48,016 euros p.a. Maintenance, service, insurance 12 Euro per kWp p.a. Revenue before costs, before tax, after lease 7.5% More details on request!

Tyska Tyska
Deutschland Kapitalanlage: Kauf Solar Dachanlage 506 kWp Projekt - Photovoltaikanlage kaufen. Solar Dachanlage baureif, Projekt zu verkaufen. Kaufpreis inklusive Pachtzahlung ! Spezifischer Ertrag 863 kWh Anlagenleistung 437.703 kWh p.a. Einspeisevergütung 10.97 Cent Jährlicher Ertrag 48.016 Euro p.a. Wartung, Service, Versicherung 12 Euro pro kWp p.a. Ertrag vor Kosten, vor Steuer, nach Pacht 7,5 % Weitere Details auf Anfrage !

Spanska Spanska
Alemania Inversión: sistema de techo solar 506 kWp, proyecto - comprar sistema fotovoltaico. Precio de compra, incluido el pago del alquiler Rendimiento específico 863 kWh Salida de la planta 437,703 kWh p.a. Tarifa de entrada 10.97 centavos Ingreso anual 48.016 euros p.a. Mantenimiento, servicio, seguro 12 Euro por kWp p.a. Ingresos antes de costos, antes de impuestos, después del arrendamiento 7,5% Más detalles bajo pedido!

Franska Franska
Allemagne Investissement: système de toit solaire 506 kWp, projet - acheter un système photovoltaïque. Prix d'achat incluant le paiement de location! Rendement spécifique 863 kWh Production de l'usine 437 703 kWh p.a. Tarif de rachat 10.97 cents Revenu annuel 48 016 euros p.a. Entretien, service, assurance 12 euros par kWp p.a. Chiffre d'affaires avant coûts, avant impôt, après location 7,5% Plus de détails sur demande!

Portugisiska Portugisiska
Alemanha Investimento: sistema de teto solar 506 kWp, projeto - comprar sistema fotovoltaico. Preço de compra, incluindo o pagamento da locação! Rendimento específico 863 kWh Produção da fábrica 437,703 kWh p.a. Tarifa de alimentação 10,97 centavos Receita anual 48.016 euros p.a. Manutenção, serviço, seguro 12 euros por kWp p.a. Receita antes dos custos, antes dos impostos, após o arrendamento de 7,5% Mais detalhes a pedido!

Italienska Italienska
Germania Investimento: impianto solare per tetti 506 kWp, progetto - acquisto di impianto fotovoltaico. Prezzo d'acquisto comprensivo del canone di locazione! Resa specifica 863 kWh Produzione impianto 437.703 kWh p.a. Tariffa feed-in 10,97 centesimi Reddito annuale 48.016 euro p.a. Manutenzione, assistenza, assicurazione 12 Euro per kWp p.a. Entrate prima dei costi, al lordo delle imposte, dopo il leasing del 7,5% Maggiori dettagli su richiesta!

Ryska Ryska
Германия Инвестиции: солнечная крыша 506 кВт-проект - покупка фотогальванической системы. Цена покупки, включая арендную плату! Удельный выход 863 кВтч Мощность завода 437,703 кВт.ч. Тариф на подачу 10,97 центов Годовой доход 48,016 евро с.а. Обслуживание, обслуживание, страхование 12 евро за кВт.ч. Доход перед затратами, до налогообложения, после аренды 7.5% Подробнее по запросу!
Ansvar
Tjänsteleverantören försäkrar angivna uppgifter för att ha skapat med stor omsorg,
Däremot kan data accepteras inget ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet.