Industrial
pdf
Industrial
Bilder
Klicka på bilderna!
EfG Existenzmakler - Industrial present
EfG Existenzmakler - Industrial present
Adressprovidern
Mäklare
EfG Existenzmakler
Zug - Zug
Namn
Kathrin Thieme 
Plats
Zug 
Land
Switzerland 
Telefon
0041-41-5004253 
Phone 2
0041-41-5004253 
E-post till
E-post till Säljare
Vänligen fyll i dessa fält
Din E-Mail
Namn
Telefonen
Dina frågor
Säkerhetskod

Klicka på bilden för att uppdatera
Koden från bilden - precis
Skicka en kopia till mig?
Skicka in
Beskrivning Engelska Tyska Spanska Franska Portugisiska Italienska Ryska

Engelska Engelska
Germany Capital investment in Herzfeld: solar roof system 562 kWp project - buy photovoltaic system. Solar Roof Installation - project for sale. Purchase price including lease payment! Specific yield 910 kWh Plant output 511,644 kWh p.a. Feed-in tariff 10.96 cents Annual income 56,053 euros p.a. Maintenance, service, insurance 12 Euro per kWp p.a. Revenue before costs, before tax, after lease 7.5% More details on request!

Tyska Tyska
Deutschland Kapitalanlage in Herzfeld: Kauf Solar Dachanlage 562 kWp Projekt - Photovoltaik Anlage kaufen. Solar Dachanlage baureif - Projekt zu verkaufen. Kaufpreis inklusive Pachtzahlung ! Spezifischer Ertag 910 kWh Anlagenleistung 511.644 kWh p.a. Einspeisevergütung10.96 Cent Jährlicher Ertrag 56.053 Euro p.a. Wartung, Service, Versicherung 12 Euro pro kWp p.a. Ertrag vor Kosten, vor Steuer, nach Pacht 7,5 % Weitere Details auf Anfrage !

Spanska Spanska
Alemania Inversión de capital en Herzfeld: proyecto de sistema de techo solar de 562 kWp - compre un sistema fotovoltaico. Instalación de techo solar - proyecto en venta. Precio de compra, incluido el pago del alquiler Rendimiento específico 910 kWh Salida de la planta 511,644 kWh p.a. Tarifa de entrada 10.96 centavos Ingreso anual 56.053 euros p.a. Mantenimiento, servicio, seguro 12 Euro por kWp p.a. Ingresos antes de costos, antes de impuestos, después del arrendamiento 7,5% Más detalles bajo pedido!

Franska Franska
Allemagne Investissement en capital à Herzfeld: projet de système de toiture solaire 562 kWp - acheter un système photovoltaïque. Installation de toiture solaire - projet à vendre. Prix d'achat incluant le paiement de location! Rendement spécifique 910 kWh Production de l'usine 511 644 kWh p.a. Tarif de rachat 10.96 cents Revenu annuel 56 053 euros p.a. Entretien, service, assurance 12 euros par kWp p.a. Chiffre d'affaires avant coûts, avant impôt, après location 7,5% Plus de détails sur demande!

Portugisiska Portugisiska
Alemanha Investimento de capital em Herzfeld: sistema de teto solar Projeto de 562 kWp - comprar sistema fotovoltaico. Instalação Solar Roof - projeto para venda. Preço de compra, incluindo o pagamento da locação! Rendimento específico 910 kWh Produção da fábrica 511.644 kWh p.a. Tarifa de feed-in 10,96 centavos Renda anual 56.053 euros por ano Manutenção, serviço, seguro 12 euros por kWp p.a. Receita antes dos custos, antes dos impostos, após o arrendamento de 7,5% Mais detalhes a pedido!

Italienska Italienska
Germania Investimento di capitale a Herzfeld: impianto a tetto solare Progetto 562 kWp - acquisto di impianto fotovoltaico. Installazione del tetto solare - progetto in vendita. Prezzo d'acquisto comprensivo del canone di locazione! Resa specifica 910 kWh Produzione dell'impianto 511,644 kWh p.a. Tariffa feed-in 10,96 centesimi Reddito annuale 56.053 euro p.a. Manutenzione, assistenza, assicurazione 12 Euro per kWp p.a. Entrate prima dei costi, al lordo delle imposte, dopo il leasing del 7,5% Maggiori dettagli su richiesta!

Ryska Ryska
Германия Капитальные вложения в Герцфельде: солнечная система крыши 562 кВт-проект - купить фотогальваническую систему. Солнечная крыша - проект для продажи. Цена покупки, включая арендную плату! Удельный выход 910 кВтч Мощность завода 511,644 кВтч п.а. Тариф на подачу 10,96 центов Годовой доход 56 053 евро с.a. Обслуживание, обслуживание, страхование 12 евро за кВт.ч. Доход перед затратами, до налогообложения, после аренды 7.5% Подробнее по запросу!
Ansvar
Tjänsteleverantören försäkrar angivna uppgifter för att ha skapat med stor omsorg,
Däremot kan data accepteras inget ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet.