Hotell / Restaurang
pdf
Hotell / Restaurang
Bilder
Klicka på bilderna!
EfG Existenzmakler - Hotell / Restaurang present
EfG Existenzmakler - Hotell / Restaurang present
Adressprovidern
Mäklare
EfG Existenzmakler
Zug - Zug
Namn
Kathrin Thieme 
Plats
Zug 
Land
Switzerland 
Telefon
0041-41-5004253 
Phone 2
0041-41-5004253 
E-post till
E-post till Säljare
Vänligen fyll i dessa fält
Din E-Mail
Namn
Telefonen
Dina frågor
Säkerhetskod

Klicka på bilden för att uppdatera
Koden från bilden - precis
Skicka en kopia till mig?
Skicka in
Beskrivning Engelska Tyska Spanska Franska Portugisiska Italienska Ryska

Engelska Engelska
Austria Property in Zillertal: Mountain hotel for sale. Hotel in a fantastic secluded location. Summer and winter season. Further information on request. Purchase costs - Austria - Purchase price plus 20% VAT - Property transfer tax: 3.5% - Land register entry 1.1% with mortgage plus1.2% - Notary: 3% - real estate agent commission: 3%

Tyska Tyska
Hotelmakler Kauf Angebot in Österreich im Zillertal: Berghotel in traumhafter Alleinlage zu verkaufen. Sommer- und Wintersaison Betrieb. Übernahme nach Vereinbarung. Einarbeitung auf Wunsch möglich. Laufender und voll inventarisierter Betrieb. Weitere Informationen auf Anfrage. Kaufnebenkosten - Immobilienkauf Österreich - Kaufpreis plus 20 % MwSt. - Grunderwerbssteuer: 3,5 % - Grundbucheintrag 1,1 % mit Hypothek zusätzlich 1,2 % - Notar: 3 % - Immobilienmakler Provision: 3 %

Spanska Spanska
Propiedad de Austria en Zillertal: Hotel de montaña en venta. Hotel en una fantástica ubicación aislada. Temporada de verano e invierno. Más información bajo petición. Costes de compra - Austria - Precio de compra más 20% IVA. - Impuesto a la transferencia de propiedad: 3.5%. - Inscripción en el registro del suelo 1.1% con hipoteca más1.2%. - Notario: 3%. - Comisión del agente inmobiliario: 3%.

Franska Franska
Autriche Propriété en Zillertal: Hôtel de montagne à vendre. Hôtel dans un endroit fantastique isolé. Été et hiver. Informations complémentaires sur demande. Coûts d'achat - Autriche - Prix d'achat plus 20% de TVA - Taxe de transfert de propriété: 3,5% - Inscription au registre foncier 1,1% avec hypothèque plus 1,2% - Notaire: 3% - commission d'agent immobilier: 3%

Portugisiska Portugisiska
Áustria Propriedade em Zillertal: Mountain hotel para venda. Hotel em uma localização fantástica isolada. Temporada de verão e inverno. Mais informações a pedido. Custos de aquisição - Áustria - Preço de compra mais 20% de IVA - Imposto sobre a transferência de propriedade: 3,5% - Inscrição no registo predial de 1,1% com hipoteca mais 1,2% - Notário: 3% - comissão do agente imobiliário: 3%

Italienska Italienska
Austria proprietà in Zillertal: hotel di montagna in vendita. Hotel in una fantastica posizione isolata. Estate e stagione invernale Ulteriori informazioni su richiesta. Costi di acquisto - Austria - Prezzo di acquisto più IVA del 20% - Imposta sul trasferimento di proprietà: 3,5% - Iscrizione catastale 1,1% con mutuo più 1,2% - Notaio: 3% - commissione agente immobiliare: 3%

Ryska Ryska
Австрия Недвижимость в Циллерталь: Горная гостиница для продажи. Отель в фантастическом уединенном месте. Летний и зимний сезон. Дополнительная информация по запросу. Покупные расходы - Австрия - Цена покупки плюс 20% НДС - налог на передачу недвижимости: 3,5% - Запись земельного регистра 1,1% с ипотекой плюс 1,2% - Нотариус: 3% - комиссия риэлтора: 3%
Ansvar
Tjänsteleverantören försäkrar angivna uppgifter för att ha skapat med stor omsorg,
Däremot kan data accepteras inget ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet.