Industrial
pdf
Industrial
Bilder
Klicka på bilderna!
EfG Existenzmakler - Industrial present
EfG Existenzmakler - Industrial present
Adressprovidern
Mäklare
EfG Existenzmakler
Zug - Zug
Namn
Kathrin Thieme 
Plats
Zug 
Land
Switzerland 
Telefon
0041-41-5004253 
Phone 2
0041-41-5004253 
E-post till
E-post till Säljare
Vänligen fyll i dessa fält
Din E-Mail
Namn
Telefonen
Dina frågor
Säkerhetskod

Klicka på bilden för att uppdatera
Koden från bilden - precis
Skicka en kopia till mig?
Skicka in
Beskrivning Engelska Tyska Spanska Franska Portugisiska Italienska Ryska

Engelska Engelska
Capital investment Bosnia, in the Sarajevo region, 2.1 MW hydroelectric power plant project, for sale. Concession: 35 years Power: 2,172 MW Annual production: 11.5 GWh EEG fee: 0.07 Euro = about 805.000 Euro Return: 20% Financing: 30% equity, bank in Bosnia. Further details on request.

Tyska Tyska
Kapitalanlage Bosnien in der Region Sarajevo 2.1 MW WKW Wasserkraftwerk Projekt mit Genehmigung zu verkaufen. Konzession: 35 Jahre Leistung: 2.172 MW Jahresproduktion: ca. 11,5 GWh EEG Vergütung: 0,07 Euro = ca. 805.000 Euro brutto Rendite: ca. 20 % Finanzierung möglich: ca. 30 % Eigenkapital, Bank in Bosnien. Weitere Details auf Anfrage.

Spanska Spanska
Inversión de capital Bosnia, en la región de Sarajevo, proyecto de la central hidroeléctrica de 2,1 MW, a la venta. Concesión: 35 años Potencia: 2,172 MW Producción anual: 11.5 GWh Cuota de EEG: 0.07 Euro = alrededor de 805.000 Euros Regreso: 20% Financiamiento: 30% de capital, banco en Bosnia. Más detalles bajo petición.

Franska Franska
Investissement en capital Bosnie, dans la région de Sarajevo, projet de centrale hydroélectrique de 2,1 MW, à vendre. Concession: 35 ans Puissance: 2 172 MW Production annuelle: 11,5 GWh EEG: 0,07 Euro = environ 805.000 Euro Retour: 20% Financement: 30% d'équité, banque en Bosnie. Plus de détails sur demande.

Portugisiska Portugisiska
Investimento de capital Bósnia, na região de Sarajevo, projeto de usina hidrelétrica de 2,1 MW, para venda. Concessão: 35 anos Potência: 2.172 MW Produção anual: 11,5 GWh Taxa de EEG: 0,07 Euro = cerca de 805.000 Euros Retorno: 20% Financiamento: 30% de capital próprio, banco na Bósnia. Mais detalhes a pedido.

Italienska Italienska
Investimenti di capitale Bosnia, nella regione di Sarajevo, progetto di una centrale idroelettrica da 2,1 MW, in vendita. Concessione: 35 anni Potenza: 2172 MW Produzione annuale: 11,5 GWh Quota EEG: 0,07 Euro = circa 805.000 Euro Ritorno: 20% Finanziamento: 30% di patrimonio netto, banca in Bosnia. Ulteriori dettagli su richiesta.

Ryska Ryska
Капитальные вложения Босния, в Сараево, проект гидроэлектростанции мощностью 2,1 МВт для продажи. Концессия: 35 лет Мощность: 2,172 МВт Годовое производство: 11,5 ГВтч Стоимость EEG: 0,07 евро = около 805 000 евро Возврат: 20% Финансирование: 30% акций, банк в Боснии. Дополнительная информация по запросу.
Ansvar
Tjänsteleverantören försäkrar angivna uppgifter för att ha skapat med stor omsorg,
Däremot kan data accepteras inget ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet.