Industrial
pdf
Industrial
Bilder
Klicka på bilderna!
EfG Existenzmakler - Industrial present
EfG Existenzmakler - Industrial present
Adressprovidern
Mäklare
EfG Existenzmakler
Zug - Zug
Namn
Kathrin Thieme 
Plats
Zug 
Land
Switzerland 
Telefon
0041-41-5004253 
Phone 2
0041-41-5004253 
E-post till
E-post till Säljare
Vänligen fyll i dessa fält
Din E-Mail
Namn
Telefonen
Dina frågor
Säkerhetskod

Klicka på bilden för att uppdatera
Koden från bilden - precis
Skicka en kopia till mig?
Skicka in
Beskrivning Engelska Tyska Spanska Franska Portugisiska Italienska Ryska

Engelska Engelska
Biogas plant, most modern technology, on the net, for sale. rent free Term 20 years EEG plus option to extend. Remuneration 23.75 cents low operating costs and administrative costs Operator, on-site, available Return 13% Revenue per year about 144,000 euros Further details on request.

Tyska Tyska
Nemsdorf Biogasanlage BHKW modernste Technik am Netz, zu verkaufen. Pachtfrei, Laufzeit 20 Jahre EEG plus Option zu Verlängerung, Vergütung 23,75 Cent, geringe Betriebskosten und Verwaltungskosten, Betreiber vor Ort vorhanden. Rendite ca. 13 %, Einnahmen pro Jahr ca. 144.000 Euro. abzugsfähige AfA. Feste Einnahmen Garantie der Erlöse ? abgesichert durch einen Rückversicherer 5 Jahre. Weitere Details auf Anfrage Bank Finanzierung mit entsprechendem Eigenkapital kann gestellt werden.

Spanska Spanska
Planta de biogás, la tecnología más moderna, en la red, para la venta. sin pagar alquiler Término 20 años EEG más la opción de extender. Remuneración 23.75 centavos bajos costos de operación y costos administrativos Operador, en el sitio, disponible 13% de rentabilidad Ingresos por año alrededor de 144,000 euros Más detalles bajo petición.

Franska Franska
Usine de biogaz, la technologie la plus moderne, sur le net, à vendre. exempt de loyer Terme 20 ans EEG plus option pour prolonger. Rémunération 23,75 cents faibles coûts d'exploitation et coûts administratifs Opérateur, sur site, disponible Retour 13% Chiffre d'affaires annuel d'environ 144 000 euros Plus de détails sur demande.

Portugisiska Portugisiska
Planta de biogás, a mais moderna tecnologia, na rede, para venda. alugar livre Termo 20 anos EEG mais opção para ampliar. Remuneração 23.75 centavos baixos custos operacionais e custos administrativos Operador, no local, disponível rendimento de 13% Receita por ano cerca de 144.000 euros Mais detalhes a pedido.

Italienska Italienska
Impianto di biogas, la tecnologia più moderna, in rete, in vendita. affittare gratis Termine 20 anni EEG opzione più per estendere. Retribuzione 23,75 centesimi bassi costi operativi e costi amministrativi Operatore, sul posto, disponibile Ritorno circa il 13% Entrate all'anno per circa 144.000 euro Ulteriori dettagli su richiesta.

Ryska Ryska
Биогазовый завод, большинство современных технологий, в сети, для продажи. прокат бесплатно Срок 20 лет ЭЭГ плюс возможность расширения. Вознаграждение 23,75 цента низкие эксплуатационные расходы и административные расходы Оператор, на месте, доступен Возвращение около 13% Доход в год около 144 000 евро Дополнительная информация по запросу.
Ansvar
Tjänsteleverantören försäkrar angivna uppgifter för att ha skapat med stor omsorg,
Däremot kan data accepteras inget ansvar för korrekthet, fullständighet och aktualitet.